Vertificate Of Registration

Hiện nay có nhiều đơn vị sản xuất và cung cấp lọc HEPA, ULPA nói rằng sản phẩm của mình đạt chứng nhận này chứng nhận nọ nhưng lại không đưa ra được dẫn chứng cụ thể như: Giấy chứng nhận từ đơn vị kiểm định hoặc đường link xác nhận nhãn hiệu của mình trên trang chứng nhận đó. Để chính xác anh chị có thể kiểm tra tại

http://www.fmglobal.com