CÁC TẦNG LỌC HEPA – HEPA FILTER

Hệ thống lạnh phòng sạch của nhà máy thường có 3 tầng cơ bản ( còn gọi là 3 cấp lọc) :

Tầng 1 : Lọc thô G4 – Pre Filter dùng để lọc hạt bụi thô , kích cỡ lớn .

Tầng 2 : Lọc túi F8 – Medium Filter  dùng để lọc các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn.

Tầng 3 : Lọc Hepa – Hepa Filter dung để lọc những hạt bụi có kích thước cực nhỏ 0.3micron.

Trong 3 tầng thì tầng Hepa là chi phí mắc nhất.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất :Lọc Hepa khoảng 1 năm . Nhưng trên thực tế lọc sử dụng lâu hay không còn tùy vào môi trường xung quanh nhà máy bụi nhiều hay bụi ít.

Và nếu bảo vệ thay thế tầng 1 , tầng 2 thường xuyên thì tầng Hepa rất lâu thay.